Virus, smitta, en sjuk dator helt enkelt

Rensning av virus är ett bra initiativ för att få en långsam dator snabbare.

I många fall grundar sig problemet i att virusprogram tränger sig in i datorerna och påverkar funktioner.