Möjligheten för oss att räkna bort 50% av arbetskostnaden

RUT-avdraget,
IT-tjänster i hemmet.
T.ex en installationer av
nätverk/kamerautrustning.

Tillsammans ansöker vi om RUT-avdrag för IT-tjänster i hemmet.