Underhåll av nätverksutrustning

Tillsammans ser vi till att säkra anslutningar.
Nätverkssäkerheten är viktig för omgivningen.