Utveckling av applikationer

Design, innehåll, programmering
och lansering av applikationer sköts
på ett professionellt tillvägagångs-sätt.

App-förslaget
presenteras utav er.
Efter att ni presenterat
tankarna kring appen
kommer en bedömning
att avgöra ifall er idé
blir till verklighet
med mig, Calle.