Calle Johansson
-Här räknar vi med varandra!

Certifierad av Cisco Systems

Installationer & administrationer. Underhållning och reparationer av datorer och kommunikationssystem. Arbeten kring system som hanterar data, bilder, ljud m.m. Problemlösningar. Ett modernt tänk för privatpersoner, företagare & organisationer. Nationella och internationella avtal inom teknik, informationssäkerhet och IT standarder. Kundservice & samarbeten. Arbetssäkerhet & arbetsmiljö.

Computer
  • Safety
  • Entertainment
  • Standard
  • Problem solving
  • Contract

Diplomerad av Linux Professional Institute

Linux är ett operativsystem under kategorin "Open Source". Linux används i flera stora företags tekniska produkter. Open Source / Öppen källkod. Linux är ett formbart och smidigt operativsystem! Diplomet visar min: Förståelse för Linux operativsystem. Kunskap att navigera genom Linux system. Färdighet gällande Linux kommandotolk. Vetskap kring Linux säkerhet & fildelningssäkerhet.

Linux
  • Knowledge
  • Navigation
  • Proficiency 
  • Algorithms
  • Structures
IT-konsult i Sverige